Om mig

 

Jag trivs alltid i naturen! Alla årstider och väder med sitt växt- och djurliv fascinerar mig. Att se och försöka förstå sambanden är inspirerande. Det geologiska perspektivet och naturligtvis människans påverkan ger förklaringar till varför Medevi ser ut som det gör idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medevi Natur © 2011 • Birgitta Gustafsson • info@medevinatur.se

www.medevinatur.se

Efter att i över 30 år ha trampat stigarna i Medevi och vid Vätterns strand är det en glädje att dela med mig av allt som denna plats har att erbjuda.
Jag är utbildad naturguide vid Linnéuniversitet i Kalmar samt har lång pedagogisk erfarenhet i arbete med barn såväl som vuxn
a.